Siedziba Kancelarii:
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270,
piętro V, pok. 509
tel./fax 42 681 02 88
tel. kom. +48 601 300 550
mail: kancelaria@patent-kosinska.pl

O Kancelarii

Kancelaria w pełnym zakresie funkcjonuje od 1990 r. Kancelaria jest prowadzona przez Wiesławę Kosińską-Nowicką, rzecznika patentowego z ponad 30 letnim stażem w tym zawodzie.


Wiesława Kosińska-Nowicka ma uprawnienia:

  • europejskiego rzecznika patentowego,
  • do występowania przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Alicante, Hiszpania) w sprawach Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wspólnotowych Wzorów.

Wiesława Kosińska-Nowicka

  • ma tytuł mgr inż. po ukończonych 5 - letnich studiach technicznych w Politechnice Łódzkiej,
  • zadania i obowiązki rzecznika patentowego przed otwarciem Kancelarii Patentowej wykonywała: w przedsiębiorstwach przemysłowych, w biurze projektowania, w ośrodku badawczo-rozwojowym i w instytucie naukowo-badawczym,
  • była wieloletnim wykładowcą na różnego rodzaju szkoleniach i odczytach z zakresu ochrony własności przemysłowej,
  • ukończyła Podyplomowe Studium Ochrony Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
  • ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego i Administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie,
  • uczestniczy w Konferencjach i Seminariach dotyczących zagadnień ochrony własności przemysłowej, prawa cywilnego i administracyjnego.