Siedziba Kancelarii:
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270,
piętro V, pok. 509
tel./fax 42 681 02 88
tel. kom. +48 601 300 550
mail: kancelaria@patent-kosinska.pl

Usługi Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej, zakres ten obejmuje :

  • ochronę znaków towarowych w Polsce,
    w krajach Unii Europejskiej i w innych krajach,
  • ochronę : wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych,
  • ochronę oznaczeń geograficznych,
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych,
  • postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed sądami powszechnymi,
  • opracowywanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i topografii układów scalonych.